Avfallshantering och återvinning vid byggprojekt

SUEZ har skrivit två avtal, det ena med logistikföretaget Good Folks, det andra är med Lovön Samverkan AB som bygger förbifart Stockholm.

Lovön Samverkan består av två italienska byggföretag som sedan augusti 2016 har i uppdrag att bygga förbifart Stockholm. De har skrivit avtal med SUEZ som har fått ansvaret att samla in och ta hand om allt avfall och all återvinning som uppstår vid bygget av förbifarten. SUEZ ställer också ut sedimenteringscontainrar för vattenrening på plats.

SUEZ har också ingått avtal med Good Folks som är ett logistikföretag som sköter logistiken vid byggprojekt. Vi kommer att hjälpa dem med allt deras avfall och återvinning vid de olika projekten.

”Vi ser fram emot givande samarbeten med två spännande kunder.”