Återvinn för livet. - ett initiativ inför Global Recycling Day

Nu på söndag, den 18 mars är det en av årets viktigaste dagar – det är Global Recycling Day. Givetvis är vi på SUEZ med och uppmärksammar den här dagen. Detta gör vi genom att vi idag presenterar resultatet av den återvinning vi åstadkommit tillsammans med våra kunder, vilket vi gör genom att lansera vår Hållbarhetsredovisning för 2017. Dessutom skänker vi 1 kr för varje återvinningsbehållare vi tömmer idag till UNICEFs arbete för att skapa en bättre tillvaro för alla barn. Tillsammans med våra kunder arbetar vi varje dag med återvinning för en hållbar framtid - idag gör vi det för livet.

Global Recycling Day är en dag instiftad av Bureau of International Recycling (BIR) som handlar om att lyfta fram den betydelsefulla rollen som återvinningsindustrin spelar i vår gemensamma framtid. BIR vill genom sin manifestation förändra synen på återvunnet material till att uppfattas som vad det verkligen är – en viktig råvara, en betydelsefull resurs. SUEZ är naturligtvis med och uppmärksammar denna dag eftersom vårt arbete inom återvinning handlar om just det – att förädla våra kunders restmaterial till värdefulla råvaror som kan användas vid tillverkningen av nya produkter. Detta är en nyckelfaktor i den cirkulära ekonomin.

- I 2017 års redovisning vill vi på ett tydligare sätt visa hur SUEZ ser på hållbarhetsaspekterna inom ramen för vår verksamhet, och hur den påverkar såväl medarbetare som kunder och vår omgivning. Vi kan återigen redovisa en hög återvinningsgrad, 91 %, vilket visar att vi är en samarbetspartner att lita på i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi, säger Mårten Widlund, VD SUEZ Sverige.

- För att manifestera betydelsen av återvinning i samhället nu inför Global Recycling Day har SUEZ valt att skänka en krona till UNICEF för varje återvinningsbehållare som vi tömmer under dagen idag. Det är barnen som är vår framtid och för deras skull måste vi tillsammans arbeta för att hushålla med jordens resurser och skapa nya av det material som redan använts, s.k. returråvara. Vi hoppas att vi genom vårt initiativ idag inspirerar och väcker intresset hos många att göra skillnad genom att återvinna mer, avslutar Mårten Widlund.

Som samarbetspartner för återvinningstjänster och även som råvaruleverantör ser vi på SUEZ fram emot att fortsätta bidra till att synen på avfall och återvinning förändras, dvs. vårt arbete mot en cirkulär ekonomi fortsätter. Det är tillsammans med våra kunder och medarbetare som vi bidrar till en hållbar framtid. Vi återvinner för livet – idag, på söndag och alla andra dagar.