Interna instruktioner för SUEZs personal

Vår ledningsgrupp följer dagligen utvecklingen i samhället och vid behov fattas nya beslut om ytterligare säkerhetsåtgärder och/eller instruktioner för alla SUEZs medarbetare med anledning av coronavirusets utbredning i Sverige. Besluten har tagits i förebyggande syfte för att minska riskerna för smittspridning.

Dessa regler och riktlinjer är gällande:

 

Resor

 • Vi avråder från resor, enligt Folkhälsomyndighetens uppmaning.
 • Om privat resa ändå genomföras ska detta omgående meddelas till närmsta chef innan resan genomförs.
 • Vid misstänkt smitta ska Folkhälsomyndighetens rekommendation följas.
 • Vi råder till att om någon i sin närhet/närstående kommer hem från resa ska största försiktighet iakttas och driftledningen meddelas.
 • I de fall någon anställd stannar hemma pga. misstänkt eller konstaterad coronasmitta, ska ansvarig chef meddela EQS detta via eqs.se@suez.com följande: Anställningsnummer, orsak/anledning, stannar hemma fr.o.m-t.o.m.

Gemensamma utrymmen

Fikarum

 • Handsprit ska finnas lättillgängligt.
 • Vi uppmanar alla att, om möjligt, inte använda fikarummen.
 • Rekommendation är att minst hålla 1 meters avstånd mellan varandra och att inte ta rast och fika samtidigt. Om möjligt erbjud kaffe utanför lokalerna.

Omklädningsrum

 • Vi uppmanar alla att, om möjligt, byta om hemma.
 • Vid utnyttjande av omklädningsrum, håll minst 1 meters avstånd mellan varandra och försök att byta om vid olika tider.

Möten/samlingar

 • Vi håller våra möten via Skype eller telefon.
 • Inga interna fysiska möten utanför hemmakontor - undantag godkänns av AC i samråd med närmsta chef.
 • Kundbesök kan ske fysiskt vid behov. Prata med kunden före besöket om det allmänna läget, hur kunden hanterar smittbegränsningen och om det finns några indikationer på smitta på deras arbetsplats. Inga handhälsningar och håll 1 m avstånd. Tänk på god handhygien.
 • Morgonsamlingar skall, om möjligt, hållas utomhus. Efter dagens arbete uppmanas personalen att gå hem direkt och inte samlas i gemensamma utrymmen.
 • Se över placering av enhet för urtankning av färdskrivarkort för att minimera eventuell smittspridning.

Tjänstemän som kan jobba hemma

 • Tjänstemän rekommenderas att i möjligaste mån jobba hemifrån. Beslut fattas av AC i samråd med närmsta chef i varje enskilt fall.
 • Säljare ska jobba hemifrån.

Städning/sanering

 • Öka städfrekvensen och komplettera med ytdesinfektion i alla våra lokaler.
 • Säkerställ ytdesinfektion i bilar som delas av flera förare.
 • För fordon som delas av flera förare, kan alkolåset (vid behov) kopplas ur. Beslut fattas av RC.

Externa besökare

 • Vi tillåter inga externa* personer i våra lokaler – undantag kan godkännas av AC/DL/PC.

*Personer som inte arbetar i lokalen eller på anläggningen, oavsett om det är SUEZ-anställda eller inte.

Beredskapsplaner

 • Samtliga avdelningar ska vara medvetna om sina respektive beredskapsplaner som togs fram under våren 2020.

Övrigt

 • Deltagande i konferenser och mässor som inte är kritiska kräver tillstånd av RC, COO eller VD.
 • Utlandsresor i tjänsten är inte tillåtna, utan tillstånd av VD.
 • Planerade YKB-utbildningar under mars ställs in och genomförs vid senare tillfälle.

OBS

Vi uppmanar alla anställda att fortsätta läsa och lyssna till de råd som våra svenska myndigheter ger – både gällande försiktighetsåtgärder för att inte bli smittad, liksom hur man bör agera om man misstänker egna symptom.

Ledningsgruppen håller kontinuerliga möten och information och instruktioner kommer att uppdateras efter hand.

Läs mer om coronaviruset och rådande rekommendationer:

Folkhälsomyndigheten.se