Eventuell prisjustering av råvara

I vår vardag ställs vi ofta inför förändringar - det kan vara lokala föreskrifter, regler och påbud som vi får agera på och reglera vår verksamhet efter. Likaså sker förändringar dagligen på en världsmarknad som gör att vi måste vara alerta och kunna reagera vid förändringar. I vanliga fall är dessa förändringar något vi kan förutse och ta med in i våra vägval för att du som kund ska få en så bra lösning på din återvinning som möjligt. Men just nu är inget som vanligt.

Turbulensen kring coronaviruset har lett till att den normala balansen mellan tillgång och efterfrågan rubbats på världsmarknaden för återvunnen råvara. Stora tillverkarende företag runt om i Europa och även i Sverige stänger för att förebygga smittspridning, men också för att de saknar delar till sin produktion. Dessa saknas för att underleverantören stängt eller kraftigt reducerat sin produktionskapacitet beroende på rådande omständigheter.

Denna snabba förändring gör att:

  • de normalt stabila marknadsförutsättningarna har rubbats med prisfall som följd
  • de befintliga index som används har satts ur spel
  • det just nu råder en dag-för-dagssituation där man inte vet vad som väntar i morgon

Med ovan ovanliga tillstånd som bakgrund måste vi meddela att vi på SUEZ kan komma att behöva göra justeringar upp eller ner ställt mot rådande omständigheter. Och det kan bli fler justeringar framöver - både uppåt och neråt beroende på utvecklingen av tillståndet runt oss. Vi kommer att återgå till vår vanliga hantering av prisjusteringar för råvara så snart situationen har normaliserats.

Vi hoppas på er förståelse och insikt i att detta är en mycket ovanlig situation som vi just nu är mitt i.

Har ni frågor ber vi er att använda kontaktformuläret eller kontakta ert lokala SUEZkontor.