Vanliga frågor kring containertjänster

Här har vi samlat en del vanliga frågor kring "hyra container". Saknar du svar på dina frågor ber vi dig kontakta ditt lokala SUEZ-kontor genom att ange ditt postnummer.

Jag behöver städa ett garage och utgår ifrån att erbjudandena gäller för privatpersoner och att priset är inkl. moms?

Svar: Vi erbjuder tjänster till både företag och privatpersoner. På våra företagssidor visas  priser exklusive moms och på privatsidorna visas priser inklusive moms.

Hej, jag önskar beställa en fastpriscontainer om 10m³. Hur länge har man tillgång till containern?

Svar: En fastpriscontainer får du ha hemma hos dig i fem dagar. Du kan självklart välja ett tidigare hämtdatum inom femdagars intervallet. Behöver du containern under en längre tid hänvisar vi dig att beställa container till rörligt pris.

Lite tidspress. Hur snabbt kan jag få hit en container?

Svar: I regel kan vi leverera din container dagen efter din beställning, under förutsättning att du gör beställningen en veckodag före kl. 12.00. Efter kl. 12.00 utför vi din beställning inom 2 dagar.

Behöver man tillstånd för en container?

Svar: Om containern ska stå på allmän plats behövs tillstånd. Tillståndsansökan görs till Polismyndigheten.

Vad får jag slänga i containern?

Svar: Det beror på vilket restprodukt som väljs när du "bygger" din container . Väljer du "blandat avfall" sköter vi sorteringen varför du får slänga allt utom farligt avfall, elektronik, flytande avfall, hushållsavfall och matavfall. Vid övriga restprodukter får du slänga det som är angivet i sorteringsguiden vid respektive erbjudande.

Ingår det bara lämning och hämtning av containern och inte själva tömningen?

Svar: Allt ingår i våra fastapriser. Vill du däremot få tillbaka containern efter tömning för att slänga mer avfall tillkommer ytterligare kostnad. Väljer du att beställa en container till rörligt pris redovisas kostnaderna för respektive post när du byggt din container.