Till toppen av sidan

FAQ - vanliga frågor

Här har vi samlat en del vanliga frågor. Saknar du svar på dina frågor ber vi dig kontakta ditt lokala SUEZ-kontor.

Vanliga frågor kring containertjänster

Gäller erbjudandena för privatpersoner och är priset inklusive moms?

Vi erbjuder tjänster till både företag och privatpersoner. På våra företagssidor visas priser exklusive moms, och på privatsidorna visas priser inklusive moms.

Hur länge har man tillgång till en hyrd container hos SUEZ?

En fastpriscontainer får du ha hemma hos dig i fem dagar. Du kan självklart välja ett tidigare hämtdatum inom femdagarsintervallet. Behöver du containern under en längre tid än fem dagar så hänvisar vi dig att beställa containern till rörligt pris.

Hur fort kan man få hem en container?

I regel kan vi leverera din container dagen efter din beställning, under förutsättning att du gör beställningen en veckodag före kl. 12.00. Efter kl. 12.00 utför vi din beställning inom två dagar.

Behöver man ha tillstånd för en container?

Om containern ska stå på allmän plats behövs tillstånd. Tillståndsansökan görs hos Polismyndigheten.

Vad får jag slänga i containern?

Det beror på vilken restprodukt som väljs när du "bygger" din container. Väljer du "blandat avfall" sköter vi sorteringen. Du får då slänga allt utom farligt avfall, elektronik, flytande avfall, hushållsavfall och matavfall. När det gäller övriga restprodukter får du slänga det som är angivet i sorteringsguiden vid respektive erbjudande.

Ingår det bara lämning och hämtning av containern och inte själva tömningen?

Allt ingår i våra fastpriser. Vill du däremot få tillbaka containern efter tömning för att slänga mer avfall tillkommer ytterligare kostnad. Väljer du att beställa en container till rörligt pris redovisas kostnaderna för respektive post när du "byggt" din container.