Till toppen av sidan

Appen Källsortera

Med ”Källsortera” blir det lätt att sortera rätt. SUEZ kundanpassade sorteringsinstruktioner ser till avfallet sorteras rätt.

Vi bygger kontinuerligt ut "Källsortera"-appen för att ge våra kunder relevant och anpassad information i ett enkelt format.

Anpassad för olika målgrupper

  • Privatpersoner
  • Bygg
  • Kontor
  • Industri
  • Farligt avfall

Vad får du reda på i appen?

  • Vad du ska sortera avfallet som
  • Var du lämnar avfallet
  • Vad händer med avfallet?
  • Vilket steg i EU:s avfallshierarki klassas hanteringen/ behandlingen av avfallet.
  • Klimatnyttan vid återvinning (endast förpackningar)

Hitta närmaste återvinningsstation

Oavsett var du befinner dig bör det vara lätt att sortera rätt. Låt ”Källsortera” känna av var du befinner dig så guidar vi dig till närmaste återvinningsstation. Källsortera berättar även vilka förpackningsmaterial som går att sortera vid respektive station.

Kontakta SUEZ

Det ska vara lätt att bli av med andra typer av avfall. Därför kan ”källsortera” även ge dig kontaktuppgifterna till närmaste SUEZ-kontor om du behöver hjälp med din återvinning eller vill komma i kontakt med oss.