Blanketter

Här har vi samlat blanketter som kan vara nödvändiga i din relation med oss på SUEZ.

Transportdokument för förorenade jordmassor

Förorenade jordmassor som går till:

Kovik (pdf)

Löt (pdf)

Forsbacka  (pdf)

Rödjorna(pdf)

Föranmälan av förorenade massor

Vi kan ordna mottagning med kort varsel men förorenade massor ska alltid föranmälas. Ladda ner beställningsdokumentet, fyll i det och sänd det till oss. Ni får därefter ett deklarationsnummer. Deklarationsnumret uppger ni på transportdokumentet som ni lämnar till oss vid leverans. Skicka gärna analysprotokoll och annan relevant information till oss.

Avfall och konstruktionsmassor till deponi

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering är det varje avfallsproducents skyldighet att utföra en grundläggande karaktärisering av avfall som ska deponeras. Vidare är det även avfallsproducentens ansvar att uppgifterna i dokumentationen är korrekta (§4 - NFS 2004:10).
Har ni frågor kring avfallskaraktäriseringen kan ni vända er till närmsta SUEZ-anläggning.


Avfall som ska gå till deponi (word)

Konstruktionsmassor till deponi på rödjorna (word)