Till toppen av sidan

Leverantörsinformation

Hit kan du vända dig med frågor om utbetalningar, testfakturor, beställarreferens och övriga frågor.

Faktureringsadresser

Alla leverantörsfakturor till SUEZ (fd SITA) och vårt dotterbolag GAAB ska skickas till våra fakturaadresser enligt nedan.

Alla leverantörsfakturor till SUEZ (fd SITA) och vårt dotterbolag GAAB ska skickas till våra fakturaadresser enligt nedan.

SUEZ Recycling AB

Fack 47800008
R 874
106 54 Stockholm

Gästrike avfallshantering AB

Fack 47800016
R 874
106 64 Stockholm

Viktigt att tänka på:

  • Viktigt är att adressen står både på fakturan och på kuvertet.
  • Det går bra att använda fönsterkuvert.
  • Adressen gäller bara leverantörsfakturor och ev bilagor.
  • All övrig post sänds till respektive kontors adress.

Adresserna togs i bruk i juni 2012. 

Referensinformation på fakturan

Ange alltid referens på fakturan

Vår beställarreferens (ansvarsställe + konto, AFE- eller objektkod) ska alltid anges med siffror under rubriken Er referens eller i fri text på fakturan.

Referensen lämnas av beställaren och används för att fakturan ska komma direkt till rätt person, för kontroll och betalning. Saknas beställarreferensen, riskerar ni försenad betalning eller att fakturan återsänds för komplettering.

Exempel på pappersfaktura

Ange SUEZ referensen så här: 201-110/73-183
Motsvarar ansvarställe 201-110 (Örnsköldsvik industri) och konto 73-183 (transporter externt).

Exempel på E-faktura

SUEZ referens formateras utan tecken i fältet "referens", exempelvis 20111073183.
Motsvarar ansvarsställe 201-110 (Örnsköldsvik industri och konto 73-183 (transporter externt)

E-fakturor

Vi vill ha elektroniska leverantörsfakturor

Vi tar  emot e-fakturor från våra leverantörer. Tillsammans med er vill vi spara miljön och bli effektivare genom att ta bort utskrifter, kuvert, porto och transport. Det tjänar båda parter på.

Börja e-fakturera (EDI)

Kontakta oss och få instruktioner för att komma igång att skicka e-fakturor till SUEZ eller till vårt dotterbolag GAAB. Vänligen e-posta levreskontra.se@suez.com så får ni all den information och hjälp ni behöver.

Vi läser denna e-post dagligen. Vår fakturaväxel heter Baseware AB.

Mailfakturor från leverantörer

SUEZ accepterar också e-postfakturor från våra leverantörer. Få information om e-postadress och instruktioner genom att skicka en förfrågan till levreskontra.se@suez.com. Vi läser denna e-post dagligen.