Leverantörsinformation

Hit kan du vända dig med frågor om digitala fakturor, testfakturor, beställarreferens och övriga frågor.

Faktureringsadresser pappersfakturor

Alla leverantörsfakturor till SUEZ ska skickas till vår fakturaadress:

SUEZ Recycling AB
Fack 47800008
R 874
106 54 Stockholm

Viktigt att tänka på:

 • Viktigt är att adressen står både på fakturan och på kuvertet.
 • Det går bra att använda fönsterkuvert.
 • Adressen gäller bara leverantörsfakturor och ev bilagor.
 • All övrig post sänds till respektive kontors adress.
 • Betalningspåminnelser skickas till: 
  SUEZ Recycling AB
  Råsundavägen 4
  169 67 Solna

Ange alltid referens på fakturan

Vår beställarreferens (ansvarsställe + konto, AFE- eller objektkod) ska alltid anges med siffror under rubriken Er referens eller i fri text på fakturan.

Referensen lämnas av beställaren och används för att fakturan ska komma direkt till rätt person, för kontroll och betalning. Saknas beställarreferensen, riskerar ni försenad betalning eller att fakturan återsänds för komplettering.

Exempel på pappersfaktura

Ange SUEZ referensen så här: 201-110/73-183
Motsvarar ansvarställe 201-110 (Örnsköldsvik industri) och konto 73-183 (transporter externt).

Exempel på digital EDI-faktura

SUEZ referens formateras utan tecken i fältet "referens", exempelvis 20111073183.
Motsvarar ansvarsställe 201-110 (Örnsköldsvik industri och konto 73-183 (transporter externt)

Digitala fakturor

Vi tar emot digitala fakturor från våra leverantörer. Tillsammans med er vill vi spara miljön och bli effektivare genom att ta bort utskrifter, kuvert, porto och transport. Det tjänar båda parter på.

Börja sända EDI (Swefaktura)

Kontakta oss och få instruktioner för att komma igång att skicka EDI-fakturor till SUEZ eller till vårt dotterbolag GAAB. Vänligen e-posta levreskontra.se@suez.com så får ni all den information och hjälp ni behöver. Vi läser denna e-post dagligen. Vår fakturaväxel heter Baseware AB.

Mailfakturor från leverantörer

SUEZ accepterar också e-postfakturor från våra leverantörer. Få information om e-postadress och instruktioner genom att skicka en förfrågan till levreskontra.se@suez.com. Vi läser denna e-post dagligen.