Till toppen av sidan
Hållbara återvinningstjänster för alla typer av företag och verksamheter

När du behöver hjälp med effektiv hantering av det som blir över i din verksamhet, din renovering eller din sortering - oavsett typ av restmaterial och avfall - finns vi på SUEZ här för att ta hand om det åt dig. Tillsammans med oss på SUEZ kommer du på ett tydligt sätt se logiken i den cirkulära ekonomin, vi skapar råvara av ditt avfall.

För företag erbjuder vi tjänster inom hela området för avfallsåtervinning. Vi har lösningar för alla typer av verksamheter.

För privatpersoner erbjuder vi uthyrning av container, köp av storsäck samt slam- och avloppsspolning.

Med helhetskonceptet Miljöcirkeln® ökar ni er återvinning och minskar era kostnader. Det är smart både för er verksamhet och för miljön.

Aktuellt från SUEZ