Tankdisk (tank clean)

Vi är certifierade enligt CEFIC (SQAS) och kan diska alla typer av tankar och tankcontainrar, vilket även gäller ADR-fordon. We are certified according to CEFIC (SQAS) and can wash all kinds of tanks and tankcontainers, including ADR-vehicles.

Före diskning behöver du uppge vad tanken har innehållit genom att visa CMR. Notera också att vi inte tar emot några lastrester vid anläggningen.

Before washing you need to provide us with information regarding what the tank has contained before washing by showing CMR. Also note that we do not accept any cargo residue at the facility.

ECD-dokument

Efter diskningen får du ett ECD-dokument som visar att arbetet är korrekt utfört så att du kan köra vidare för lastning utan bekymmer.

After washing, you will recieve an ECD-document that shows that the work has been carried out properly so that you can continue to run for loading without worries.

Är det första disken?

Besöker du anläggningen för första gången behöver vi även veta ert organisationsnummer och faktureringsadress.

Your fist visit to the facility? We will need to know your registration/organisation number and billing address.

Öppettider (opening hours)

Måndag-torsdag: 6.00-17.30
Fredag: 6.00-17.00

Monday-Thurday: 6.00- 17.30
Friday: 6.00- 17.00

information (information)

Adress: Industrigatan 70
Industry Park of Sweden
252 32 Helsingborg

Tel: +46(0)42-17 72 42 samt +46(0)42-17 72 41
E-post: vatten.hbg@suez.com

Välkommen!

Welcome!

Gilla/dela sidan