Sedimenteringscontainer

SUEZ arbete med sedimenteringscontainer efterfrågas mycket på byggarbetsplatser där nederbörd och grundvatten medför vatten i schaktgroparna. I vattnet finns partiklar och andra föroreningar som vanligtvis inte får släppas ut till kommunens ledningsnät, eller vattendrag, utan rening.

Enkelt och anpassningsbart

SUEZ sedimenteringscontainer används för sedimentering av partiklar och som oljeavskiljare av oljeförorenat vatten.

Sedimenteringscontainern är enkel och mycket anpassningsbar både för små och stora arbetsplatser, med varierande tillgång på plats, olika vattenflöden och föroreningar. Flera containrar kan i sin tur sammankopplas för ökad kapacitet.

Innan det processade vattnet släpps vidare, exempelvis till kommunens ledningsnät, kan SUEZ som tilläggstjänst provta och låta analysera vattenkvaliteten hos ackrediterat laboratorium.

Gilla/dela sidan