Oljeavskiljare

SUEZ utför besikt­ning, tömning, filter­­byte, prov­tagning och rapportering för olje­avskiljare och avskiljare till fordons­tvättar. Med vår kompetenta personal och moderna fordon gör vi det enkelt för dig att möta upp myndighetskraven. Vi är godkända och arbetar enligt STOR:s standard.

BESIKTNING

Två personer kommer med ett ADR-/spolfordon. En person stiger ner i avskiljaren. Där görs filterkontroll och täthetsprov. Efter utförd besiktning lämnar vi en rapport som dokumentation.

PROVTAGNING

Provtagning av oljeavskiljare görs efter myndighetskrav. Normalt är det ett samlingsprov där provtagningen görs i intervaller under två timmars tid. Provet lämnas sedan för analys till laboratorium. Analysen utgår från kraven på fordonstvätt. Slutligen upprättas en rapport till dig som kund.

TÖMNING

Tömning av oljeavskiljare och eventuellt filterbyte där filtret inte uppfyller kraven.

Gilla/dela sidan