Behöver du extra hjälp med ditt företags miljöarbete?

Behöver du hyra en miljöchef eller miljösamordnare? SUEZ miljökonsulter hjälper ditt företag att arbeta mer hållbart, utvecklar ert miljöledningssystem och underlättar det praktiska miljöarbetet.

Våra miljökonsulter har lång och bred erfarenhet av uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Vi utför alla typer av uppdrag, från små och snabba uppgifter till större och mer komplexa projekt.

SUEZ miljökonsulter hjälper dig med:

 • Byggnads- och rivningsinventeringar
 • Deponifrågor
 • Förorenad mark 
 • Hyr en miljöchef eller miljösamordnare
 • Kemikalieinventering
 • Lagbevakning
 • Miljöledningssystem
 • Miljöjuridik
 • Miljöutbildning
 • Miljörapporter
 • Miljörevision
 • Periodisk besiktning
 • PCB-inventering och sanering
 • Utbildning i farligt gods s.k. 1.3 utbildningar
 • Säkerhetsrådgivning
 • Tillståndsärenden
 • Utbildning
 • Vattenprovtagning

 

Gilla/dela sidan