Förvandla ditt matavfall till ny råvara

Bio Simplex är ett komplett system för att återvinna matavfall både miljösmart och ekonomiskt. Avfallet omvandlas i direkt anslutning din verksamhet, till en organisk massa (slurry) som sedan används som råvara i biogasproduktion.

Bio Simplex sorterar bort förpackningar 

Bio Simplex är enkel att använda eftersom den fungerar både för förpackade och oförpackade livsmedel. Förpackningarna sorteras bort automatiskt i Bio Simplex vilket gör att ni inte behöver lägga tid på att ta av emballage. Cirka 80 procent av avfallet blir en råvara för biogasproduktion och resten går till energiutvinning. 

Upp i avfallstrappan

Med Bio Simplex går merparten av din verksamhets matavfall till utvinning av biogas. Det betyder att ni tar ett steg upp på avfallstrappan, från förbränning till återvinning, med biogas som slutprodukt. Eftersom materialet bearbetas så att det får en högre volymvikt, minskar också transporterna. 

Bio Simplex är i drift hos några av Sveriges främsta livsmedelskedjor och även inom livsmedelsindustrin.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Gunnar Hubner på tel 040-693 43 07 eller e-post: gunnar.hubner@suez.com

Bio Simplex

Förvandla ditt matavfall till ny råvara med Bio Simplex.

Gilla/dela sidan