Marksanering - förorenad jord

SUEZ Marksanering har hanterat hundratusentals ton förorenade material sedan 1990-talet och vi har kompetent personal med lång erfarenhet av marksanering och hantering av diverse föroreningar. Vi kan bistå med allt från information och rådgivning, till transport, behandling, rening och lagring.

SUEZ Marksanering tar emot:

 • Förorenad jord och jordmassor
 • Tjärasfalt
 • Sediment
 • Byggmaterial
 • Massor som är inerta, icke farligt avfall & farligt avfall

Förorenad jord kan komma från både planerade och akuta marksaneringar och vi hjälper till med de föroreningsproblem som behöver åtgärdas. Materialet behandlas på moderna anläggningar nära motorvägar och stora trafikleder vilket underlättar transporten.

 SUEZ Marksanering erbjuder:

 • Mellanlagring
 • Provtagning
 • Analys, hos ackrediterade laboratorium
 • Bedömning
 • Klassning
 • Transport

Vi har den kompetens som behövs för att frakta besvärliga och blöta material samt de tillstånd som behövs för att ta hand om farligt avfall. Vi ordnar med deklarationer och transportdokument samt väger och registrerar när ni kommer. Ni får rapporter från oss som visar vad ni lämnat, för oss är det viktigt med ordning och reda och att göra rätt.

Det här gör SUEZ Marksanering:

 • Sorterar
 • Tvättar
 • Behandlar biologiskt med Biosan
 • Återvinner
 • Återanvänder
 • Deponerar i säkra deponier vid behov

För oss är det viktigt med hållbar utveckling och för framtiden gäller det att behandla mer förorenade material och att återanvända dem. Ett steg på vägen är vår favoritbehandling Biosan, en biologisk behandling där små mikroorganismer bryter ner kolvätena i dina massor.

Du kan även fråga oss om returmaterial för återresan, det är bra både för miljön och ekonomin.

Kontakta oss på SUEZ Marksanering för mer information!

 

Gilla/dela sidan