Djurkremering med värdigheten i fokus

Ett husdjur är ofta en nära vän och sorgen kan vara svår när djuret gått bort. Hos oss på SUEZ i Forsbacka kremeras ditt djur på ett värdigt sätt.

Medarbetarna på SUEZ djurkremeringsanläggning har erfarenhet av sörjande närstå­ende och ger djurägarna ett respektfullt och medmänsk­ligt bemötande.

Efteråt får du tillbaka askan i en urna av papp. Det finns även en mer exklusiva urnor att köpa.

Om ditt djur har avlidit på klinik kan veterinären ta hand om kroppen och förmedla den till SUEZ om så önskas. Diskutera med din veterinär om vad som gäller i ditt fall.

Vi kan ta emot mindre djur som exempelvis katter, hundar, marsvin, fåglar och ormar.

OBS! Från och med den 1 juli 2017 har vår djurkremering på anläggningen i Gustavsberg stängt.

Vi erbjuder fortfarande djurkremering på vår anläggning i Forsbacka. 
SUEZ, Stentorpsvägen 100, 818 41 Forsbacka
Tel. 026-63 73 40

Gilla/dela sidan