Cisternkontroll

Vi erbjuder en rad tjänster för kontroller och besiktningar av cisterner.

Cisterner innehållande petroleumprodukter eller andra farliga ämnen ska besiktigas och kontrolleras inom ett fast intervall. Intervallet varierar beroende på vilken typ av cistern som ska kontrolleras samt vilken typ av kontroll som ska genomföras.

Så här går det till

1. Tömning, regöring och kontroll
Först suger vi ur ur den olja som finns i tanken med hälp av vårt slamsugningsfordon. Därefter rengörs  och kontrolleras din cistern i syfte att identifiera eventuella rostbildningar eller sprickor i tanken. 

2. Återfyllnad av olja
När vi kontrollerat tanken/cisternen pumpas oljan tillbaka. Nu kan tanken åter tas i bruk om den godkänts vid kontroll.

3. Intyg
Efter kontroll framställs kontrollintyg för myndighetskontakt.


Gilla/dela sidan