Produkter och tjänster för privatpersoner

SUEZ hämtar hushållsavfallet i många av landets kommuner. Välj kommun eller ange ditt postnummer för lokal information, priser och sophämtning. Vill du hyra en container, ange ditt postnummer för containerpriser och övrig information.

Är du representant för en bostadsrättsförening eller flerfamiljshus och vill:

Du är i Privat, men kan byta till Företag.

Bättre utfall från ditt avfall

SITA Sverige är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 66 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet.

Behöver du hjälp & tips?

Här hittar du stöd och hjälp kring sortering och val av container.

Lokal kontaktinformation SUEZ

Vill du snabbt och enkelt komma i kontakt med just ditt lokala SUEZ-kontor?

Hyr container från SUEZ