SUEZ nya lösning bidrar till att MixMat på Rosengård i Malmö kan återvinna mellan 70-80 ton matavfall om året

Återvinningsföretaget SUEZ egenutvecklade lösning Bio Simplex® hjälper allt fler svenska livsmedelsbutiker att bidra till en cirkulär ekonomi. Med denna lösning är det enkelt att hantera matavfall miljösmart direkt i butiken. I nästa led får man ut biogas som är ett miljövänligt drivmedel.

Ägaren till MixMat på Rosengård Centrum i Malmö, Younis Al-jaff, har nu använt Bio Simplex en tid och är mycket nöjd. Han och hans medarbetare lägger matavfallet i inkastet till specialcontainern som sedan automatiskt tar hand om det.

– Tidigare gick matavfall till energiutvinning, och det gjorde ont då jag vill ha en hög miljöprofil på min butik. Med Bio Simplex kan vi återvinna 90 procent av allt matavfall. Det känns jättebra i hjärtat! På ett år bidrar vi med mellan 70-80 ton som kan bearbetas till biogas. Jag har höga mål och siktar på att allt avfall från min butik ska återvinnas.

För Younis Al-jaff är denna satsning en del i ett arbete med att förändra bilden av vad stadsdelen Rosengård förknippas med:

– Här bor och verkar många människor med framtidstro och engagemang för miljön. När Rosengård Centrum ska byggas ut driver jag miljöfrågan i företagarföreningen. Vi ska bli en förebild och bli känt som det mest hållbara köpcentrumet.

Younis Al-jaff är en eldsjäl som tänker miljö i alla led tillsammans med medarbetarna från många länder. Ingenting kastas i onödan. Frukt och grönt köps in lokalt i mindre kvantiteter och bröd bakas i det egna bageriet – allt för att minska mängden livsmedel som behöver kasseras.

Yousef Chbib är säljare på SUEZ i Malmö och kontaktperson för MixMat:

– Vi ser att allt fler livsmedelsbutiker vill ta ett helhetsgrepp på avfallshanteringen och man frågar efter lösningar som kan höja butikens miljöprofil. Något som blir allt mer viktigt för konsumenterna. Younis Al-jaff och hans MixMat kan inspirera fler butiker att satsa på hållbarhet i alla led.

För mer information, vänligen kontakta:

Fakta – Bio Simplex
Så här fungerar Bio Simplex:

  • Bio Simplex är ett komplett system för att återvinna matavfall och förpackningar i bland annat matbutiker. Avfallet omvandlas på plats till en organisk massa (slurry), som sedan transporteras till en biogasanläggning där den omvandlas till biogas och gödsel. Förpackningarna går till energiutvinning.

Bio Simplex sparar också pengar, i genomsnitt kan en butik sänka sina kostnader för avfallsbehandling med 20 procent.

Fakta – Sveriges miljömål
Ett av Sveriges miljömål är att minst 40 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska behandlas biologiskt. Syftet är att ta vara på växtnäring och energi.

Dagligvaruhandel slänger cirka 125 000 ton mat per år. Verksamheter som använder Bio Simplex gör mätbar skillnad och bidrar till att uppfylla Sveriges miljömål.