SUEZ och TerraCycle går samman för att utveckla innovativa återvinningslösingar

SUEZ blir partner till TerraCycle genom att förvärva 30 procent av deras verksamhet i Europa. Syftet är att utveckla innovativa insamlings- och återvinningsprogram i Sverige, Finland, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien.

Partnerskapet sammanför TerraCycles insamlingsprogram, som fokuserar på samhällsengagemang, med SUEZ expertis inom återvinning. Genom partnerskapet kommer de att kunna erbjuda enskilda individer, företag och kommuner nya lösningar för återvinning av avfall som tidigare inte har gått att återvinna, och omvandla det till nya råvaror.

TerraCycle är ett internationellt erkänt företag som utvecklat insamlingssystem för mer än 100 olika avfallsslag som är svåra att återvinna. Det är exempelvis engångsartiklar, kontorsmaterial, skönhetsprodukter, munvårdsprodukter, begagnade kaffekapslar och cigarettfimpar. TerraCycle finns i tjugo länder och samarbetar med kända företag, varumärken och kommuner genom att implementera återvinningsprogram som är skräddarsydda för just dessa konsumentprodukter.

Närmre 60 miljoner människor samarbetar arbetar redan med TerraCycle, antingen genom:
• Återvinningsprogram som drivs av volontärer och som sponsras av företag eller kommuner. Den som samlar in avfall registrerar sig på TerraCycles hemsida och får poäng som sedan omvandlas till gåvor i form av donationer till en eller flera organisationer som personen själv väljer ut

• eller återvinningstjänster som företagen betalar för, som TerraCycles "Noll-avfalls-boxar".

Genom partnerskapet med TerraCycle utökar SUEZ sitt tjänsteutbud och kommer att erbjuda innovativa insamlingsmetoder och nya återvinningsmöjligheter, i synnerhet för komplexa produkter som kräver särskilda insamlings- och återvinningslösningar. Allt avfall som samlas in kommer att återanvändas eller återvinnas till nya produkter tack vare SUEZ återvinningsexpertis.

- Vi är mycket glada över detta innovativa partnerskap med TerraCycle. Syftet är att återvinna mer och mer avfall, även de mest komplicerade materialslagen och att involvera allmänhet, kommuner och företag, som vill omvandla avfall till nya resurser för en ännu mer cirkulär och kraftfull ekonomi, säger Mårten Widlund, VD för SUEZ i Sverige.

- Våra program är bland de mest nyskapande när det gäller att främja återvinning. Det här partnerskapet kommer att utöka SUEZ återvinningsmöjligheter samtidigt som det påskyndar TerraCycles utveckling i Europa. Med SUEZ kompetens kommer TerraCycle att kunna erbjuda mer kundanpassade återvinningslösningar som skräddarsys för olika avfallsflöden, förklarar Tom Szaky, VD för TerraCycle.

Om SUEZ
Vi är i början av resursrevolutionen. I en värld som står inför hög befolkningstillväxt, skenande urbanisering och brist på naturresurser är det nödvändigt att säkra, optimera och förnya våra resurser inför framtiden. SUEZ samlar in avfall som produceras av nästan 50 miljoner människor, återvinner 14 miljoner ton avfall varje år och producerar 7 TWh lokal och förnybar energi samt levererar dricksvatten till 92 miljoner människor och tillhandahåller rening av avloppsvatten till 65 miljoner. Med 82 530 anställda är SUEZ, som finns på alla fem kontinenter, en viktig aktör i en hållbar förvaltning av resurserna. www.suez.se

Om TerraCycle
TerraCycle grundades 2001 och är världsledande inom insamling och återvinning av avfall som är svårt att återvinna, det kan vara allt från chipspåsar till kaffekapslar och cigarettfimpar. Avfallet samlas in genom gratis återvinningsprogram som finansieras av på olika sätt, exempelvis via olika varumärken, konsumenter eller kommuner. Det insamlade avfallet återanvänds, upcyclas eller återvinns till en mängd prisvärda, hållbara konsumentprodukter och industriella tillämpningar. Varje år samlar TerraCycle in och ger miljarder avfallsbitar ett nytt liv samtidigt som man donerar flera miljoner kronor till skolor och välgörenhetsorganisationer. www.terracycle.se

För mer information, kontakta gärna:
SUEZ, Ann Wulf, Informationsansvarig, 0431-44 40 31, ann.wulf@suez.com