Återvinningens dag

Idag finns det anledning att tänka lite extra på hur vi ska minska vår miljöpåverkan, för idag är det Återvinningens dag. Den infaller den 29 september varje år.

Enligt EU:s direktiv för att uppnå miljömålen bör vi titta lite noggrannare på avfallstrappan:

  1. Det bästa är förstås att förbruka mindre. Tänk efter innan du handlar: Behöver jag verkligen det här? Och när det gäller mat: Kommer jag att hinna förbruka detta innan det blir gammalt?
  2. Det näst bästa sättet är att låta sakerna få längre livslängd genom att laga och återanvända.
  3. Återvinning kommer på tredje plats och det är något vi på SUEZ är bra på. Vi återvinner redan idag drygt 93% av allt avfall som vi samlar in. De flesta hushåll i Sverige källsorterar sitt avfall. Testa gärna dina källsorteringskunskaper här.
  4. Om avfallet inte kan sorteras går det till ett värmeverk för energiutvinning, så att vi istället får värme och el.
  5. Det sista och sämsta alternativet är förstås deponering. Då läggs avfallet, dvs resurserna, bara ”på hög” på en soptipp.

______

Inför Återvinningens dag gjorde Nyhetsmorgon på TV4 igår ett inslag från Koviks återvinningscentral på Värmdö. Vår avdelningschef Elisabeth Bäckström tillsammans miljöarbetarna Kenth Ekstrand och Michael Edlund förklarade bland annat hur man sorterar avfallet och hur mycket av allt avfall som SUEZ återvinner. 

Inslaget är 6,36 minuter långt. Du kan se det genom att klicka här

_____

Du vet väl att du kan få hjälp med din källsortering genom att ladda ner vår app Källsortera?
Det går också bra att använda vår källsorteringsguide online.