Rök från Forsbacka återvinningsanläggning

Sent på kvällen den 27 september startade en brand på Forsbacka återvinningsanläggning.

Räddningstjänsten har släckt största delen av branden men fortfarande pågår en brand i ett mindre område. Räddningstjänsten tillsammans med SUEZ har bedömt att detta material ska få brinna ut av sig själv. Branden orsakar rök som på grund av rådande vindförhållande blåser in mot Forsbacka.

Om du upplever obehag av röken bör du försöka undvika den samt stänga fönster och dörrar.