12 åtaganden för miljön

Du har väl inte missat att SUEZ medverkar på klimatmötet som pågår just nu i Paris?

Mötet kallas COP21 och pågår den 30 november till 11 december. Världens länder samlas i Paris på det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Länderna ska enas om ett nytt globalt klimatavtal, gällande från år 2020.

Med anledning av detta gör SUEZ-koncernen nu 12 nya åtaganden för miljön, som ett komplement till det arbete som redan görs för att minska växhusutsläppen och bevara världens vattenresurser. Dessa åtaganden går bl.a. ut på att dubbla återvinningen av plast senast 2020 och se till att fler blir medvetna om olika klimatlösningar. Du hittar dessa 12 åtaganden här.

Titta gärna in i SUEZ-koncernens nyhetsrum (engelska).