Innovativt samarbete ger svåråtervunnet avfall nytt liv

SUEZ har gått samman med TerraCycle, ett internationellt återvinningsföretag som specialiserar sig på att ta hand om material som tidigare inte har gått att materialåtervinna. Avfall som gamla cigarettfimpar och använda kaffekapslar som tidigare har gått till energiåtervinning kan nu omvandlas till nya produkter till nytta för både människor och miljö. Cigarettfimpar kan till exempel bli vattenresistenta plastskivor som i stor utsträckning kan ersätta träskivor vid bland annat byggen eller i trädgårdsprodukter.

Samarbetet mellan SUEZ och TerraCycle sträcker sig över flera länder i Europa där SUEZ har förvärvat 30 % av TerraCycles verksamhet. Detta innebär att SUEZ, förutom i Sverige, kommer att kunna erbjuda liknande återvinningslösningar i Finland, Storbritannien, Frankrike, Belgien och Nederländerna.

Återvinning av nya avfallsslag
SUEZ i Sverige återvinner redan hela 93 % av det avfall som kommer in på våra anläggningar och tack vare partnerskapet med TerraCycle kan vi nu utöka vårt tjänsteutbud och erbjuda innovativa insamlingsmetoder och återvinningsmöjligheter för en mängd nya avfallsslag.

- Vi är mycket glada över detta partnerskap, säger Mårten Widlund, VD på SUEZ Sverige. Syftet är att återvinna mer och mer avfall, även de mest komplicerade materialslagen, och att involvera allmänhet, kommuner och företag som vill omvandla sitt avfall till nya resurser för en ännu mer cirkulär och kraftfull ekonomi.

Kundanpassade återvinningslösningar
Närmare 60 miljoner människor samarbetar arbetar redan med TerraCycle, antingen genom återvinningstjänster som företagen betalar för, som till exempel TerraCycles ”Zero Waste” boxar, eller återvinningsprogram som drivs av volontärer och sponsras av företag eller kommuner. Den som medverkar i dessa återvinningsprogram registrerar sig på TerraCycles hemsida och får poäng som sedan omvandlas till gåvor i form av donationer till en eller flera organisationer som personen själv väljer ut.

- Våra program är bland de mest nyskapande när det gäller att främja återvinning, säger Tom Szaky, VD för TerraCycle. Med SUEZ kompetens kommer vi att kunna erbjuda mer kundanpassade återvinningslösningar som skräddarsys för olika avfallsflöden.