SUEZ environnement hjälper till efter jordbävningen i Nepal

Nepal har upplevt värsta den jordbävningen på 100 år och 8 miljoner människor har drabbats.

Genom att stötta en räddningsoperation utförd av ACTED med 500 000 kr kunde SUEZ environnement bistå redan under de första kritiska timmarna.  2000 isolerade familjer har nåtts av hjälp i form av överlevnadskit med vatten, mat och tält med mera.

SUEZ environnements egen hjälporganisation Aquassistance arbetar tillsammans med organisationen Action contre la faim för identifiera vilka behovs som finns och kommer därefter att skicka utbildade volontärer från koncernen.

Vi kommer också att skicka två mobila vattenreningsverk samt personal och utrustning för att hjälpa till med att få igång landets egna vatten- och reningsverk. Våra medarbetare i Indien och China hjälper till med bland annat logistik och utbildning.