Europress ny leverantör av Bio Simplex för matavfall

SUEZ har valt Europress som framtida samarbetspartner avseende produktion och utveckling av Bio Simplex®, en unik lösning som förbereder förpackat och oförpackat matavfall för biogasproduktion.

Europress är en etablerad maskinleverantör i Norden med flera länder, och som idag bland annat levererar komprimatorer, balpressar och underjordsbehållare på den nordiska marknaden.

Målet för SUEZ, i valet av samarbetspartner, har varit att hitta en produktleverantör som levererar hög kvalitet med hög driftssäkerhet och tillgänglighet - med samtidig förmåga att bistå i att vidareutveckla produkten för framtiden.

Håkan Wessel COO, SUEZ Recycling:
– Europress har visat ett stort intresse och bra förmåga att tillsammans med Suez vidareutveckla vår Bio Simplex. Vi har här en helhetsleverantör som på ett mycket bra sätt kan hjälpa oss och våra kunder med produktion, utveckling och service.

Marko Aaltio, Business Developement Director hos Europress:
– Europress vill alltid ligga i framkant vad gäller utvecklingen av "CleanTech" och vi ser att vi går mot en enormt spännande framtid med produkten BioSimplex® och med Suez som partner".

Bio Simplex® är en lösning för livsmedelsbutiker som vill återvinna matavfall miljösmart och ekonomiskt. Den är enkel att använda för medarbetarna eftersom den tar hand om både förpackade och oförpackade livsmedel.

Tjänsten används redan i dag av några av Sveriges främsta livsmedelskedjor.

För mer information, kontakta gärna:
Gunnar Hubner, 0708-10 89 32