Cirkulär ekonomi i fokus på fullsatt seminarium i Almedalen

Innovation, tillväxt och nya jobb i en cirkulär ekonomi – hur kommer vi dit och vem gör vad? Det var rubriken på Återvinningsindustriernas fullsatta seminarium i Almedalen den 30 juni när politiker och företag tillsammans diskuterade styrmedelsförslag och lösningar för att skapa en cirkulär ekonomi.

Utgångspunkten för seminariet var att diskutera vilka faktorer som har störst betydelse för den gröna omställningen och vad som behövs för att öka materialåtervinningen till råvaror.

SUEZ vd Mårten Widlund gav konkreta exempel på hur vi arbetar tillsammans med kunder och samarbetspartners i den cirkulära ekonomin. Några av de exempel som togs upp är demontering och återvinning av flygsplansdelar, produktion av etanol av brödavfall, samt produktion av diesel av plastavfall produktion av betong.  

Maria Wetterstrand som leder regeringens analysgrupp för en grön omställning inledde seminariet med att beskriva utmaningarna och lyfta möjligheter för en grön omställning. 

Wetterstrand lyfte vikten av att åstadkomma cirkulära flöden, både ur ekonomiskt och resurseffektivt perspektiv. Enligt beräkningar skulle 600 miljarder euro kunna sparas om det skapades mer effektiva cirkulära flöden i Europa. Analyserna finns - nu handlar det om att kapa murar mellan olika sektorer och titta på produkternas hela kedja, från design för återvinning till återvunna råvaror. Det måste bli lönsamt och morötter behövs om genomförandet ska vara möjligt. Maria Wetterstrand lyfte avslutningsvis grön skatteväxling, gröna investeringar och forskning som viktiga steg i rätt riktning mot en cirkulär ekonomi. Maria Wetterstrand uppmuntrade alla att skicka in styrmedelsförslag till analysgruppen för en grön omställning.

Johan Hultberg, moderat riksdagsledamot, lyfte näringslivet och lönsamheten som de viktigaste faktorerna för att åstadkomma en mer cirkulär ekonomi medan Maria Strömkvist, socialdemokratisk riksdagsledamot, lyfte en skatteväxling som det mest centrala.

Moderator var Anders Wijkman

Läs mer om seminariet på Återvinningsindustriernas hemsida