Besök oss på Älvsjömässan "Skydd 2016"

Mässan är Nordens största mötesplats för säkerhet, brand och räddning.

SUEZ kommer att vara på Älvsjömässan den 25-27 oktober. Du är välkommen att besöka oss i monter A12:50. Vi kommer bland annat att berätta om vår tjänst Safe Simplex® som är ett komplett system för omhändertagande, säker destruktion och återvinning av sekretessmaterial såsom elektroniska minnesmedia - mobiltelefoner, hårddiskar, USB-minnen - och papper. Safe Simplex® passar alla typer av företag, oavsett storlek och verksamhetsinriktning. På mässan finns vår Sekretessbil också på plats.

Läs gärna mer om Safe Simplex® här.

Gratis inträde
Inträdet är gratis när du registrerar dig.
Klicka på denna länk så kommer du direkt till registreringen.

Mässans hemsida:
http://www.skydd.net/

Safe Simplex® bevarar dina hemligheter.