Nyheter

Här listas de senaste nyheterna.

 • Driftuppehåll www.suez.se 30/6-1/7

  Publicerad 2017-06-28

  Från och med kl. 16.00 på fredag 30/6 stänger vi vår webbplats samt mina sidor på grund av ett planerat IT driftarbete.

  Läs mer
 • Projekt för gipsåtervinning

  Publicerad 2017-06-16

  SUEZ deltar i ett nytt forskningsprojekt med målet att minska mängden deponerat gipsavfall.

  Läs mer
 • SUEZ hjälper Skellefteå kommun i projekt för fastighetsnära insamling

  Publicerad 2017-05-09

  Det var i oktober förra året som tekniska nämnden tog beslut om ett projekt för fastighetsnära insamling på Älvsbacka i Skellefteå kommun. SUEZ antogs som entreprenör för insamlingen och i dagarna har omkring femtio fastighetsägar...

  Läs mer
 • Världsdagen för säkerhet och hälsa 28 april är viktig för SUEZ

  Publicerad 2017-04-28

  SUEZ har målet att bli en olycksfri arbetsplats och att alla medarbetare ska komma hem oskadda till sina familjer varje dag. Därför är det självklart att vi uppmärksammar ”Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen” den 2...

  Läs mer
 • SUEZ firar Jordens Dag

  Publicerad 2017-04-21

  Jordens dag, eller Earth Day, uppmärksammas årligen den 22 april för att öka medvetenheten om de miljöproblem som vår planet står inför. SUEZ har i år valt att sätta fokus på den cirkulära ekonomin.

  Läs mer
 • SUEZ och återvinningskollegorna har nyckelroll anser ny bransch-vd

  Publicerad 2017-03-28

  Lina Bergström är ny vd för ÅI Återvinningsindustrierna från 1 maj. I ett samtal med SUEZ, medlem i ÅI, framhåller hon att det är dags att ännu tydligare lyfta fram att Återvinningsföretagen har en nyckelroll när vi ska hantera k...

  Läs mer
 • Internationell fototävling

  Publicerad 2017-03-23

  Världsvattendagen den 22 mars erbjuder årligen en möjlighet att öka allmänhetens medvetenhet om vatten på olika sätt. I år har SUEZ-koncernen valt att öka allmänhetens uppmärksamhet för vikten av att skydda våra vattensresurser, g...

  Läs mer
 • Koncernen uppmärksammar Världsvattendagen

  Publicerad 2017-03-22

  SUEZ är ett globalt företag inom vatten- och avfallshantering som erbjuder lösningar på hur avloppsvatten kan renas och återanvändas. Vi arbetar världen över för global vattentillgång och med att skydda naturens resurser. Vi erbju...

  Läs mer
 • Världens första schampoflaska av återvunnen strandplast

  Publicerad 2017-01-23

  För första gången skapar hårvårdsindustrin en affärsmodell för hållbar utveckling som främjar den cirkulära ekonomin. Från och med år 2018 kommer dessutom en halv miljard flaskor med P&Gs hårvårdsprodukter att tillverkas av återvu...

  Läs mer