Miljökonsulttjänster

Vi erbjuder en rad olika miljökonsulttjänster. Tveka inte att kontakta våra duktiga medarbetare vid behov av miljökonsultation.

Viktor Levin

E-post: viktor.levin@sita.se
Tel: 0703-31 78 69

Charlotte von Mecklenburg

E-post: charlotte.von.mecklenburg@sita.se
Tel: 0702-31 71 11

Vi hjälper er med: 
  • Miljörapporter
  • Inventering, undersökning och sanering av förorenad mark
  • PCB-inventering av fastigheter
  • PCB-sanering
  • Tillståndsärenden
  • Deponifrågor
  • Kemikalieinventering
  • Miljöledningssystem med mera
  • Byggnads- och rivningsinventeringar

Gilla/dela sidan