Produkter och tjänster för företag

SUEZ tar hand om alla typer av avfall och återvinningsmaterial. Vi erbjuder långsiktiga återvinningslösningar och samarbetar idag med företag och verksamheter i alla tänkbara branscher. Vi tar hand om alla typer av avfall och återvinningsmaterial, farligt avfall eller metallskrot. SUEZs mål är att göra det på ett sätt som ger bästa möjliga utfall från ditt avfall. Såväl miljömässigt som ekonomiskt.

Du är i Företag, men kan byta till Privat.

Bättre utfall från ditt avfall

SITA Sverige är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 66 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet.

Behöver du hjälp & tips?

Här hittar du stöd och hjälp kring sortering och val av container.

Omvandla ditt matavfall till råvara

Bio Simplex® är ett komplett system för att återvinna matavfall både miljösmart och ekonomiskt, för butiker och livsmedelsindustrier. Matavfallet blir en råvara för biogasproduktion.