Högre servicegrad till en lägre totalkostnad

I ett köpcentrum är det många aktörer samsas om utrymmena och varje dag uppkommer det stora avfallsvolymer. Då är det skönt att kunna lägga över totalansvaret för hanteringen på någon utomstående. Vi på SUEZ har lång erfarenhet av att arbeta med såväl stora som små köpcentrum över hela landet.

Full kontroll

SUEZ Miljöcirkeln® Köpcentrum är helhetslösningen som ser till att såväl du som fastighetsägare och dina hyresgäster får full kontroll över avfallshanteringen och som ser till att kostnaderna fördelas på ett rättvist sätt.

Rättvisa kostnader

Varje hyresgäst tecknar ett abonnemang med SUEZ då vi kommer överens om vad som ska sorteras och hur ofta avfallet ska hämtas. Vi ser till att varje hyresgäst har den utrustning som krävs för att hanteringen ska fungera. Hämtning sker direkt från butik, restaurang eller kontor.

Central station

Vi upprättar ett centralt insamlingsställe för samordning av hämtningar och transport. Utrymme för station inventeras av SUEZ-anställd som också kan bemanna stationen om så önskas.

Hämtning och vägning

Vi hjälper dig att ta hand om allt material som uppkommer och erbjuder oss även att hämta materialet i varje enskild butik. SUEZ väger och registrerar varje hämtning och på månadsfakturan betalar du, beroende av materialslag, antingen en behandlingsavgift eller får ersättning för den mängd restprodukter som har hämtats.

Statistik

Som fastighetsägare får du en samlad statistik för hela hanteringen.

Gilla/dela sidan