Miljöcirkeln® Industri

Inom industrin är det viktigt med effektiv återvinning och avfallshantering för att minimera driftstopp och kunna ta tillvara alla typer av material som används. Detta oavsett om det gäller ett helt industriområde, en stor industri eller exempelvis en mindre verkstad.

SUEZ Miljöcirkeln® Industri är anpassad för exempelvis: Bilverkstäder, grafisk industri, energi, livsmedelsindustri, gjuterier, läkemedelsindustri, olje- och gasindustri, kemisk industri, gruvindustri, varv, sjöfart och hamnar, logistik och transportVi arbetar vanligtvis efter miljöcirkelns  steg enligt nedan:

1. Inventering

Först genomför vi en inventering av din nuvarande avfallshanterings- och återvinningslösning. Vi analyserar avfallsslag, utrustning, logistiklösningar och volymer.

2. Optimering

Därefter återkommer vi med ett förslag på lösning som kan hjälpa dig att öka din återvinningsgrad. Lösningen innehåller en rekommendation av utrustning, sorteringssystem, hämtningsfrekvens och kostnadsbild.

3. Sortering

När vi kommit överens om lösning placerar vi ut den utrustning du behöver. Vi går genom rutiner och riktlinjer tillsammans med dina medarbetare så att de har den information som krävs för att säkerställa en effektiv sortering.

4. Hantering

Vi hämtar automatiskt och tömmer vid de tidpunkter vi kommit överens om. Därefter transporterar, förädlar och återvinner vi materialet på bästa sätt.

5. Rapportering

Vi förser dig med statistik över volymer och kostnader för att du ska ha full kontroll över din miljöpåverkan. Vid våra uppföljningar och genomgångar kan vi gemensamt kontinuerligt förfina och optimera lösningen ytterligare

Gilla/dela sidan