Effektiv avfallshantering bygger på nära samarbete

Som byggentreprenör har du mycket att vinna på att ta hand om ditt byggavfall på ett effektivt sätt. Vid ett normalstort bygge kan rätt planering och hantering innebära besparingar på upp till 30 procent.

SUEZ Miljöcirkeln® Bygg

Med vårt välbeprövade koncept SUEZ Miljöcirkeln® Bygg kan vi ta ett totalansvar för din avfallshantering. Vi hjälper dig att sortera byggavfallet på bästa sätt och minimera volymerna till deponering vilket möjliggör betydande kostnadsreduceringar.

Effektiva rutiner

Genom att analysera och inventera dina behov såväl generellt som vid varje byggprojekt hjälper vi dig att hitta enkla och effektiva lösningar. Med rätt planering kan vi utvärdera vilka behållare som behövs, skapa goda rutiner för hämtning samt ge dig den uppföljning och redovisning du behöver.

Hjälp på plats

Om du vill kan våra sorteringsexperter sköta sorteringen av byggavfallet på plats. Våra medarbetare etablerar lämpliga stationer för sortering byggavfallet från bygget. Det kan bli väldigt många materialslag så det är viktigt att samordna hämtningar och transporter. Det blir mer effektivt på det viset. 

Rätt utbildning

Vi gör det enkelt för dina medarbetare att sortera. Samtliga containrar och behållare är tydligt märkta med SUEZ källsorteringssymboler och medarbetarna får en överskådlig sorteringsguide för att få hjälp att lägga byggavfallet på rätt ställe. Vi kan även erbjuda utbildning för dina medarbetare och underentreprenörer så att de förstår vad som händer med avfallet och varför det behöver läggas på rätt plats.

Gilla/dela sidan