Omvandla ditt matavfall till råvara

Bio Simplex® är ett komplett system för att återvinna matavfall både miljösmart och ekonomiskt, för butiker och livsmedelsindustrier. Matavfallet blir en råvara för biogasproduktion.

Vi tar hand om känsligt avfall

Har du sekretessavfall eller känsligt avfall som behöver kunna spåras? Då kan våra tjänster Rasit och SUEZ Safe kanske passa dig. Läs mer här:

Interaktiva tjänster dygnet runt

Via "Mina sidor" får du som kund tillgång till våra tjänster dygnet runt. Du kan på egen hand göra beställningar, se dina fakturor, ta ut statistikrapporter med mera.

Hyr container - för ditt avfall

En SUEZ-container sparar tid, inte minst fritid, då du slipper köerna vid kommunens återvinningscentral. 

Stopp i avloppet?

Vi löser allt från avloppsproblem till tömning av tankar och du slipper onödiga driftsstopp. Vi rengör och löser stopp med högtrycksspolning. 

Farligt avfall - Eco Simplex®

Eco Simplex® är ett komplett system för farligt avfall och passar alla typer av företag, oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Eco Simplex® gör det enkelt för dig att följa lagstiftningen.